Phân phối chương trình các môn năm học 2017 – 2018

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Phân phối chương trình các môn năm học 2017 – 2018
Loại tài nguyên Phần mềm - Tiện ích, Phân phối chương trình, Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 14/09/2017
Lượt xem 2897
Lượt tải 258
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Phân phối chương trình các môn năm học 2017 – 2018

(CB- GV – Tổ CM: nghiên cứu, chỉnh sửa, xây dựng, hoàn thành PPCT bộ môn phụ trách. Gửi về chuyên môn chậm nhất ngày 22/09/2017)

PPCT_2017 2018