Công văn tăng cường công tác ôn tập, phụ đạo học sinh; nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và quản lý hồ sơ trong nhà trường

Công văn tăng cường công tác ôn tập, phụ đạo học sinh; nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và quản lý hồ sơ trong nhà trường

Lượt xem:

Công văn tăng cường công tác ôn tập, phụ đạo học sinh; nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và quản lý hồ sơ trong nhà trường ...
Các văn bản hết hiệu lực của Bộ Nội vụ năm 2020

Các văn bản hết hiệu lực của Bộ Nội vụ năm 2020

Lượt xem:

Các văn bản hết hiệu lực của Bộ Nội vụ năm 2020 ...
Đăng ký các công trình, việc làm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đăng ký các công trình, việc làm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lượt xem:

Đăng ký các công trình, việc làm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. ...
Thời khoá biểu lần 10 thực hiện từ 02/03/2020

Thời khoá biểu lần 10 thực hiện từ 02/03/2020

Lượt xem:

Thời khoá biểu lần 10 thực hiện từ 02/03/2020 ...
Tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020

Tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020

Lượt xem:

Tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020. Các đơn vị triển khai CV và Thông báo đến CB, GV, NV ai có nhu cầu thì tham gia. ...
Công văn kéo dài lịch nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn học sinh tự học trực tuyến

Công văn kéo dài lịch nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn học sinh tự học trực tuyến

Lượt xem:

Công văn kéo dài lịch nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn học sinh tự học trực tuyến sử dụng hệ thống học trực tuyến E-Leaning và Viettel Study do VNPT và Viettel Đắk Lắk cung cấp miễn phí để học tập, trao đổi, củng cố kiến thức. ...
Tài liệu tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và cuộc thi KHKT

Tài liệu tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và cuộc thi KHKT

Lượt xem:

Tài liệu tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và cuộc thi KHKT ...
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp huyện, bậc THCS Năm học 2019-2020, phần thi thực hành

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp huyện, bậc THCS Năm học 2019-2020, phần thi thực hành

Lượt xem:

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp huyện, bậc THCS Năm học 2019-2020, phần thi thực hành ...
Thời khóa biểu lần 9 thực hiện từ 03/02/2020

Thời khóa biểu lần 9 thực hiện từ 03/02/2020

Lượt xem:

Thời khóa biểu lần 9 thực hiện từ 03/02/2020 ...
Thống kê việc nhận tin nhắn tới PHHS các lớp

Thống kê việc nhận tin nhắn tới PHHS các lớp

Lượt xem:

Thống kê việc nhận tin nhắn tới PHHS các lớp DS LienLacKy1 ...
Thời khóa biểu học kỳ 2, bắt đầu từ Tuần 20 ngày 02/01/2020

Thời khóa biểu học kỳ 2, bắt đầu từ Tuần 20 ngày 02/01/2020

Lượt xem:

Thời khóa biểu học kỳ 2, Lần 8, bắt đầu từ Tuần 20 ngày 02/01/2020. ...
Kết quả HSG 10 môn văn hóa cấp huyện 2019-2020

Kết quả HSG 10 môn văn hóa cấp huyện 2019-2020

Lượt xem:

Kết quả HSG 10 môn văn hóa cấp huyện 2019-2020 ...
Trang 1 / 212 »