Công văn tăng cường công tác ôn tập, phụ đạo học sinh; nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và quản lý hồ sơ trong nhà trường

Công văn tăng cường công tác ôn tập, phụ đạo học sinh; nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và quản lý hồ sơ trong nhà trường

Lượt xem:

Công văn tăng cường công tác ôn tập, phụ đạo học sinh; nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và quản lý hồ sơ trong nhà trường ...
công văn số 247/SGDĐT-CTTT ngày 07/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnhCovid-19 (học sinh tiếp tục nghỉ từ ngày 09/3/2020 đến ngày 14/3/2020)

công văn số 247/SGDĐT-CTTT ngày 07/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnhCovid-19 (học sinh tiếp tục nghỉ từ ngày 09/3/2020 đến ngày 14/3/2020)

Lượt xem:

Công văn số 247/SGDĐT-CTTT ngày 07/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnhCovid-19 (học sinh tiếp tục nghỉ từ ngày 09/3/2020 đến ngày 14/3/2020) ...
Đăng ký các công trình, việc làm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đăng ký các công trình, việc làm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lượt xem:

Đăng ký các công trình, việc làm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. ...
CV-Thể lệ tham gia Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ Đắk Lắk

CV-Thể lệ tham gia Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ Đắk Lắk

Lượt xem:

CV-Thể lệ tham gia Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ Đắk Lắk CV-The_le_tham_giam_Cuoc_thi_tim_hieu_80_nam_lich_su_ve_vang_Dang_bo_Dak_Lak_26022020082702 (1) ...
Thời khoá biểu lần 10 thực hiện từ 02/03/2020

Thời khoá biểu lần 10 thực hiện từ 02/03/2020

Lượt xem:

Thời khoá biểu lần 10 thực hiện từ 02/03/2020 ...
Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai”dành cho học sinh và giáo viên trung học cơ sở năm học 2019-2020

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai”dành cho học sinh và giáo viên trung học cơ sở năm học 2019-2020

Lượt xem:

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai”dành cho học sinh và giáo viên trung học cơ sở năm học 2019-2020 ...
Kết quả HSG 10 môn văn hóa cấp huyện 2019-2020

Kết quả HSG 10 môn văn hóa cấp huyện 2019-2020

Lượt xem:

Kết quả HSG 10 môn văn hóa cấp huyện 2019-2020 ...
Mẫu đăng ký thi đua năm học 2019-2020

Mẫu đăng ký thi đua năm học 2019-2020

Lượt xem:

Mẫu đăng ký thi đua năm học 2019-2020 ...
Mẫu đánh giá viên chức năm 2019 (Mẫu 3)

Mẫu đánh giá viên chức năm 2019 (Mẫu 3)

Lượt xem:

Mẫu đánh giá viên chức năm 2019 (Mẫu 3) ...
Biên bản phúc tra các danh hiệu CSTĐ + LĐTT cho cá nhân GV – NV

Biên bản phúc tra các danh hiệu CSTĐ + LĐTT cho cá nhân GV – NV

Lượt xem:

Biên bản phúc tra các danh hiệu CSTĐ + LĐTT cho cá nhân GV – NV ...
Thông tư 14, 20 của Bộ GD-ĐT về đánh giá chuẩn nghề nghiệp CB, GV, NV

Thông tư 14, 20 của Bộ GD-ĐT về đánh giá chuẩn nghề nghiệp CB, GV, NV

Lượt xem:

Thông tư 14, 20 của Bộ GD-ĐT về đánh giá chuẩn nghề nghiệp CB, GV, NV ...
Danh sách bàn giao tài khoản CB, GV, NV tự đánh giá

Danh sách bàn giao tài khoản CB, GV, NV tự đánh giá

Lượt xem:

Danh sách bàn giao tài khoản CB, GV, NV tự đánh giá theo thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/07/2018 và thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 ...
Trang 1 / 212 »