Công văn tăng cường công tác ôn tập, phụ đạo học sinh; nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và quản lý hồ sơ trong nhà trường

Công văn tăng cường công tác ôn tập, phụ đạo học sinh; nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và quản lý hồ sơ trong nhà trường

Lượt xem:

Công văn tăng cường công tác ôn tập, phụ đạo học sinh; nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và quản lý hồ sơ trong nhà trường ...
Thời khóa biểu học kỳ 2, thực hiện từ ngày 11/01/2021

Thời khóa biểu học kỳ 2, thực hiện từ ngày 11/01/2021

Lượt xem:

Thời khóa biểu học kỳ 2, thực hiện từ ngày 11/01/2021 ...
Công văn số 242/SGDĐT-VP, ngày 06/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc học sinh trở lại trường sau khi nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 242/SGDĐT-VP, ngày 06/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc học sinh trở lại trường sau khi nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lượt xem:

Công văn số 242/SGDĐT-VP, ngày 06/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc học sinh trở lại trường sau khi nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ...
Đăng ký các công trình, việc làm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đăng ký các công trình, việc làm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lượt xem:

Đăng ký các công trình, việc làm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. ...
Công văn kéo dài lịch nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn học sinh tự học trực tuyến

Công văn kéo dài lịch nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn học sinh tự học trực tuyến

Lượt xem:

Công văn kéo dài lịch nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn học sinh tự học trực tuyến sử dụng hệ thống học trực tuyến E-Leaning và Viettel Study do VNPT và Viettel Đắk Lắk cung cấp miễn phí để học tập, trao đổi, củng cố kiến thức. ...
Tài liệu tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và cuộc thi KHKT

Tài liệu tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và cuộc thi KHKT

Lượt xem:

Tài liệu tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và cuộc thi KHKT ...
Thống kê việc nhận tin nhắn tới PHHS các lớp

Thống kê việc nhận tin nhắn tới PHHS các lớp

Lượt xem:

Thống kê việc nhận tin nhắn tới PHHS các lớp DS LienLacKy1 ...
Mẫu đánh giá viên chức năm 2019 (Mẫu 3)

Mẫu đánh giá viên chức năm 2019 (Mẫu 3)

Lượt xem:

Mẫu đánh giá viên chức năm 2019 (Mẫu 3) ...
Biên bản phúc tra các danh hiệu CSTĐ + LĐTT cho cá nhân GV – NV

Biên bản phúc tra các danh hiệu CSTĐ + LĐTT cho cá nhân GV – NV

Lượt xem:

Biên bản phúc tra các danh hiệu CSTĐ + LĐTT cho cá nhân GV – NV ...
Thông tư 14, 20 của Bộ GD-ĐT về đánh giá chuẩn nghề nghiệp CB, GV, NV

Thông tư 14, 20 của Bộ GD-ĐT về đánh giá chuẩn nghề nghiệp CB, GV, NV

Lượt xem:

Thông tư 14, 20 của Bộ GD-ĐT về đánh giá chuẩn nghề nghiệp CB, GV, NV ...
Danh sách bàn giao tài khoản CB, GV, NV tự đánh giá

Danh sách bàn giao tài khoản CB, GV, NV tự đánh giá

Lượt xem:

Danh sách bàn giao tài khoản CB, GV, NV tự đánh giá theo thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/07/2018 và thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 ...
Trang 1 / 212 »