Ma trận ôn thi 4 môn thi Khối 9 học kỳ I năm học 2018 – 2019 của Phòng GD – ĐT

Ma trận ôn thi 4 môn thi Khối 9 học kỳ I năm học 2018 – 2019 của Phòng GD – ĐT

Lượt xem:

Ma trận ôn thi 4 môn thi Khối 9 học kỳ I năm học 2018 – 2019 của Phòng GD – ĐT Krông Pắc Ma_tran_04_mon_PGD_2018-2019 ...
Lịch thi học kỳ 1 + Chế độ cho điểm các môn THCS năm học 2018 – 2019

Lịch thi học kỳ 1 + Chế độ cho điểm các môn THCS năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Lịch thi học kỳ 1 Chế độ cho điểm các môn THCS năm học 2018 – 2019 ...
Các văn bản về chế độ chính sách học sinh khuyết tật, giáo viên dạy HS Khuyết tật

Các văn bản về chế độ chính sách học sinh khuyết tật, giáo viên dạy HS Khuyết tật

Lượt xem:

Các văn bản về chế độ chính sách học sinh khuyết tật, giáo viên dạy HS Khuyết tật. Giáo viên nghiên cứu, thực hiện./. VanBanVeKhuyetTat ...
Tài liệu tập huấn khuyết tật THCS

Tài liệu tập huấn khuyết tật THCS

Lượt xem:

Đề nghị Cán bộ, giáo viên nghiên cứu, thực hiện. TAI LIEU TAP HUAN THCS KHUYET TAT 10.2018 ...