Công văn số 242/SGDĐT-VP, ngày 06/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc học sinh trở lại trường sau khi nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 242/SGDĐT-VP, ngày 06/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc học sinh trở lại trường sau khi nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lượt xem:

Công văn số 242/SGDĐT-VP, ngày 06/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc học sinh trở lại trường sau khi nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ...
Công văn góp ý dự thảo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Công văn góp ý dự thảo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lượt xem:

Công văn góp ý dự thảo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. ...
Công văn kéo dài lịch nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn học sinh tự học trực tuyến

Công văn kéo dài lịch nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn học sinh tự học trực tuyến

Lượt xem:

Công văn kéo dài lịch nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn học sinh tự học trực tuyến sử dụng hệ thống học trực tuyến E-Leaning và Viettel Study do VNPT và Viettel Đắk Lắk cung cấp miễn phí để học tập, trao đổi, củng cố kiến thức. ...
Tài liệu tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và cuộc thi KHKT

Tài liệu tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và cuộc thi KHKT

Lượt xem:

Tài liệu tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và cuộc thi KHKT ...
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp huyện, bậc THCS Năm học 2019-2020, phần thi thực hành

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp huyện, bậc THCS Năm học 2019-2020, phần thi thực hành

Lượt xem:

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp huyện, bậc THCS Năm học 2019-2020, phần thi thực hành ...
Thời khóa biểu học kỳ 2, bắt đầu từ Tuần 20 ngày 02/01/2020

Thời khóa biểu học kỳ 2, bắt đầu từ Tuần 20 ngày 02/01/2020

Lượt xem:

Thời khóa biểu học kỳ 2, Lần 8, bắt đầu từ Tuần 20 ngày 02/01/2020. ...
Kết quả HSG 10 môn văn hóa cấp huyện 2019-2020

Kết quả HSG 10 môn văn hóa cấp huyện 2019-2020

Lượt xem:

Kết quả HSG 10 môn văn hóa cấp huyện 2019-2020 ...
Mẫu đánh giá viên chức năm 2019 (Mẫu 3)

Mẫu đánh giá viên chức năm 2019 (Mẫu 3)

Lượt xem:

Mẫu đánh giá viên chức năm 2019 (Mẫu 3) ...
Thời khóa biểu Kỳ 2 – Lần 7(Thực hiện Tuần 27 ngày 04/03/2019)

Thời khóa biểu Kỳ 2 – Lần 7(Thực hiện Tuần 27 ngày 04/03/2019)

Lượt xem:

Thời khóa biểu Kỳ 2 – Lần 7(Thực hiện Tuần 27 ngày 04/03/2019) ...
Thời khóa biểu Kỳ 2 Lần 6 Thực hiện từ tuần 23 ngày 21/01/2019

Thời khóa biểu Kỳ 2 Lần 6 Thực hiện từ tuần 23 ngày 21/01/2019

Lượt xem:

Thời khóa biểu Kỳ 2 Lần 6 Thực hiện từ tuần 23 ngày 21/01/2019 ...
Ma trận ôn thi 4 môn thi Khối 9 học kỳ I năm học 2018 – 2019 của Phòng GD – ĐT

Ma trận ôn thi 4 môn thi Khối 9 học kỳ I năm học 2018 – 2019 của Phòng GD – ĐT

Lượt xem:

Ma trận ôn thi 4 môn thi Khối 9 học kỳ I năm học 2018 – 2019 của Phòng GD – ĐT Krông Pắc Ma_tran_04_mon_PGD_2018-2019 ...
Tài liệu tập huấn khuyết tật THCS

Tài liệu tập huấn khuyết tật THCS

Lượt xem:

Đề nghị Cán bộ, giáo viên nghiên cứu, thực hiện. TAI LIEU TAP HUAN THCS KHUYET TAT 10.2018 ...