Nguyễn A
 • Nguyễn A
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0123456789
 • ht@vtk.com
 • - Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác.) - Xuống hàng...
 • Trần Thị Lan Anh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0978213317 - 0946920858
 • nxyttla@gmail.com
 • Phụ trách chuyên môn. Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Giáo viên giảng dạy môn Toán, sinh hoạt tại tổ Toán
 • Trần B
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0123456789
 • hieupho@vtk.com
 • Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)
 • Nguyễn Viết Linh
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 02623601357 - 0982751167
 • vietlinhthcs719@gmail.com
 • Phụ trách chung. Bí thư chi bộ, chuyên môn Toán, sinh hoạt tại tổ văn phòng.