• Trần Thị Lan Anh
 • Tổ Toán
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0978213317 - 0946920858
 • nxyttla@gmail.com
 • Phụ trách chuyên môn. Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Giáo viên giảng dạy môn Toán, sinh hoạt tại tổ Toán
 • Bùi Thanh Dung
 • Tổ Toán
 • Phó chủ tịch công đoàn
 • 0983628006
 • codungtoan719@gmail.com.vn
 • Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Giáo viên giảng dạy môn Toán, sinh hoạt tại tổ Toán
 • Võ Thị Xuân
 • Tổ Toán
 • Tổ trưởng CM
 • Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Chuyên ngành Toán
 • Lê Đình Dũng
 • Tổ Toán
 • Chi ủy - Tổ phó CM
 • 0984387919
 • ledinhdungthcs719@gmail.com
 • Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam - chuyên ngành Toán - Tin
 • Trần Công Bình
 • Tổ Toán
 • Giáo viên
 • Đảng viên - Chuyên ngành Toán
 • Nguyễn Văn Thức
 • Tổ Toán
 • Giáo viên
 • Phan Thị Lan
 • Tổ Toán
 • Giáo viên
 • Nguyễn Thị Giang Loan
 • Tổ Toán
 • Giáo viên
 • Trần Thị Cẩm Nguyên
 • Tổ Toán
 • Tổng phụ trách Đội TNTP HCM
 • 0935287102
 • camnguyenthcs719@gmail.com
 • Đảng viên- Tổng PT
 • Trần Thị Hiền
 • Tổ Toán
 • Giáo viên
 • Lê Đăng Việt
 • Tổ Toán
 • Giáo viên
 • 0978834205
 • Hoàng Thị Tiệm
 • Tổ Toán
 • Giáo viên
 • 0977775455
 • hoangtiem789@gmail.com
 • Nguyễn Công Nguyên
 • Tổ Toán
 • Giáo viên + Phổ cập
 • 0946798477
 • congnguyen719@gmail.com